Budowa  Drogi  Ekspresowej  S8 Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy  Home     
PL EN  
http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.pois.gov.pl/
http://www.gddkia.gov.pl
http://www.dts-sa.pl
Logo Integral Sp. z o.o.
http://transwar.com/
Logo KARO Sp. z o.o.
http://mota-engil-ce.eu/
http://www.dragados.com/
http://pol-aqua.com.pl/
Linki

Biuro Nadzoru S8
Syców - WalichnowyO Projekcie


Tytuł Projektu:


Nr:

Data podpisania Umowy o Dofinansowanie:

Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy

POIS.06.01.00-00-042/12

21.09.2012

Wartość Projektu:

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:


1 190 600 417,40 PLN

929 020 672,37 PLN
Cele i korzyści z realizacji Projektu:

Zakres rzeczowy Projektu:


-  zwiększenie przepustowości drogi
-  oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych
-  poprawa bezpieczeństwa ruchu
-  ograniczenie liczby wypadków oraz liczby ofiar śmiertelnych
-  wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu


-  droga ekspresowa o długości 45km wraz z węzłami drogowymi
-  obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, przejście dla pieszych, przejścia dla zwierząt), przepusty (w tym pełniących funkcje przejść dla zwierząt)
-  2 Miejsca Obsługi Podróżnych
-  dojazdy do wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych, drogi publiczne i wewnętrzne dla obsługi przyległego terenu
-  ekrany akustyczne, system podczyszczania wód opadowych
-  przygotowanie terenu, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowa odcinków dróg, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej
-  budowa urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
-  monitoring porealizacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (audyty bezpieczeństwa) oraz ochrony środowiska (analiza porealizacyjna, monitoring przejść dla zwierząt)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Numer Kontraktu oraz termin realizacji:

Odcinek I:Odcinek II:Odcinek III:


Kontrakt Nr: Op-R-2-/42-418-21/10/11 z dnia 28.12.2011
Data rozpoczęcia prac: 25.01.2012
Umowna data zakończenia: 25.11.2013

Kontrakt Nr: Op-R-2-/43-418-22/10/11 z dnia 28.12.2011
Data rozpoczęcia prac: 25.01.2012
Umowna data zakończenia: 23 .07.2014 (na mocy Aneksu nr 1)

Kontrakt Nr: Op-R-2-/44-418-23/10/11 z dnia 28.12.2011
Data rozpoczęcia prac: 25.01.2012
Umowna data zakończenia: 25.11.2013


Podmiot odpowiedzialny za realizację:


http://www.gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53; 00 - 874 Warszawa
tel. +48 22 375 88 88
e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl


Przygotowanie Inwestycji:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a; 60-763 Poznań


Realizacja Inwestycji:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6; 45-085 Opole


Kierownik Projektu:
http://www.gddkia.gov.pl

inż. Zbigniew PAŁAC
GDDKiA Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6; 45-085 Opole
tel. +48 77 401 63 40
e-mail:zpalac@gddkia.gov.pl


Inżynier Kontraktu:http://www.dts-sa.pl

Logo Integral Sp. z o.o.

Konsorcjum:
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. - lider
Integral Sp. z o.o. - partner

Drogowa Trasa Średnicowa S.A.
ul. Mieszka I nr 10; 40-877 Katowice
tel.  +48 32 250 27 94; +48 32 250 24 93
faks +48 32 250 12 30
e-mail: sekretariat@dts-sa.pl

Integral Sp. z o.o.
ul. 73 Pułku Piechoty 1 pawilon E; 40-467 Katowice
tel.  +48 32 209 75 58, +48 32 206 66 49
tel./faks +48 32 256 40 52
e-mail: integral.katowice@wp.pl


Projektanci:

   Odcinek I , Odcinek II

http://transwar.com/

  Odcinek III

Logo KARO Sp. z o.o.Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.
ul. Koniczynowa 11; 03-612 Warszawa
tel.  +48 22 832 29 15
faks +48 22 832 29 13
e-mail: transwar@transwar.comBiuro Projektów KARO Sp. z o.o.
ul. Rynek Jeżycki 1/1; 61-847 Poznań
tel.  +48 61 843 66 38
faks +48 61 843 66 39
e-mail: poczta@bptrasa.pl


Wykonawca Robót Budowlanych:

   Odcinek I , Odcinek II

http://mota-engil-ce.eu/
  Odcinek IIIhttp://www.dragados.com/
http://pol-aqua.com.pl/Konsorcjum:
Mota-Engil Central Europe S.A.- lider
Mota-Engil, Engenharia e Construcao S.A.- partner

Mota-Engil Central Europe S.A.
ul.Wadowicka 8 W; 30-415 Kraków
tel.  +48 12 664 80 00
faks +48 12 664 80 01
e-mail: contact@mota-engil-ce.eu

Mota-Engil, Engenharia e Construcao S.A.
Casa da Calcada,
Largo do Paco 6-CEPELOS-4600-032 Amarante
Portugalia


Konsorcjum:
DRAGADOS S.A.- lider
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.- partner

DRAGADOS S.A.
Avda. Del Camino De Santiago 50
28050 Madryt, Hiszpania
tel.  +34 91 343 93 00
faks +34 91 343 94 00

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.
ul.Dworska 1; 05-500 Piaseczno
Adres do korespondencji:
ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
tel. +48 22 20 17 300
fax +48 22 20 17 310
e-mail: recepcja@pol-aqua.com.pl


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | Fundusz Spójności | Unia Europejska   |
Ministerstwo Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego | Centrum Unijnych Projektów Transportowych
© 2012 Mirosław Staszyk dla DTŚ S.A.